Links

Internet is een onuitputtelijke bron van informatie. In al die informatie is het niet altijd eenvoudig om het gewenste onderwerp te vinden. Daarom hebben wij een aantal websites voor u op een rijtje gezet, waarin u informatie kunt vinden die relevant kan zijn voor de producten en dekkingen van deze site.

Hieronder treft u een overzicht aan van links naar websites die informatie bieden over of gerelateerd aan financiŽle diensten:

Voor particulieren

www.aex.nl
Euronext Amsterdam.

www.afm.nl
De AFM houdt toezicht op het gedrag van iedereen die actief is op de markt van sparen, lenen, beleggen en verzekeren.

http://consument.afm.nl/consumenten/actueel/folders.aspx
De AFM heeft een aantal folders gemaakt, elk met een stappenplan die je helpen bij het nemen van financiŽle beslissingen. De folders zijn op hun website te downloaden en je kunt ze ook aanvragen via e-mail.

www.autopas.nl
De Nationale Auto Pas is de enige onafhankelijke instantie waar de kilometerstandhistorie van een auto op zoveel mogelijk momenten wordt vastgelegd.

www.bkr.nl
Bureau Krediet Registratie, kortweg BKR, houdt een centraal register bij van kredietverplichtingen in Nederland. Hebt u bijvoorbeeld een creditcard of een winkelpas, dan staat dit vermeld in de centrale kredietregistratie. BKR legt alle gegevens zorgvuldig vast en beheert het bestand.

www.bureaurechtshulp.nl
Voor iedere burger in Nederland die een vraag heeft en informatie wil over juridische aangelegenheden.

www.geschillencommissie.nl
Op deze site vindt u gedetailleerde informatie over vele geschillencommissies.

www.gezondheidsplein.nl
Alles over gezondheid op internet overzichtelijk bij elkaar gebracht. Je kunt hier terecht voor een deskundig advies, een handige tip of voor het uitwisselen van emoties met anderen.

www.ggdgezondheidsinfo.nl
U kunt hier de GGD gezondheidsinformatie doorzoeken op onderwerpen.

www.kifid.nl
Klachteninstituut FinanciŽle Dienstverlening, centraal loket voor klachten over financiŽle dienstverleners.

www.ministeries.nl
Overzichtspagina van alle ministeries.

www.nhg.nl
Nationale Hypotheek Garantie (NHG) heeft als doelstelling een eigen huis voor meer mensen mogelijk te maken. Op deze site treft u hier meer informatie over aan.

www.nibud.nl
Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) is een onafhankelijke stichting die het budgetteren propageert als hulpmiddel om de inkomsten en uitgaven binnen een particulier huishouden op elkaar af te stemmen, ook op langere termijn. Doel hiervan is het bevorderen van het welzijn van dat huishouden.

www.notaris.nl
Alles over notarisaangelegenheden.

www.notaristarieven.nl
Vergelijk de notaristarieven van alle notarissen in Nederland.

www.overheid.nl
Hier kunt u nagaan bij welke overheid u moet zijn.

www.pensioenkijker.nl
De Stichting Pensioenkijker.nl wil het pensioenbewustzijn van de Nederlander vergroten.

www.politiekeurmerk.nl
Informatieve site over het Politiekeurmerk Veilig Wonen, de maatstaf voor veilig wonen.

www.regering.nl
Site van de Rijksvoorlichtingsdienst.

www.rdw.nl
De RDW vormt dť schakel tussen particulieren, branche en overheid als het gaat om voertuigen en rijbewijzen.

www.stichtingart.nl
Op deze site vindt u informatie over diefstalpreventie van tweewielers.

www.verliesverwerken.nl
De Landelijke Stichting Rouwbegeleiding (LSR) is er op gericht, degene die rouwt na verlies van een dierbare te ondersteunen. Activiteiten van de LSR leveren een bijdrage aan ondersteuning van nabestaanden in het rouwproces.

www.wijsopreis.info
U komt op de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Als u daarna klikt op de button "Wijs op Reis" kunt u informatie opvragen over wat u moet weten als u op vakantie gaat.

Voor ondernemers

www.administratievelasten.nl
Op deze site wordt nadere informatie gegeven over de vermindering van de administratieve lasten voor het bedrijfsleven.

www.aex.nl
Euronext Amsterdam.

www.arbo.nl
Het Nederlandse deel van het Europese netwerk voor veiligheid en gezondheid op het werk.

www.bedrijvenloket.nl
Vraagbaak voor ondernemers.

www.belastingdienst.nl
U vindt hier alle ins en outs over ons belastingstelsel met betrekking tot de ondernemer en de onderneming.

www.cbs.nl
De site van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

www.cdfd.nl
De minister van FinanciŽn heeft in verband met zijn taken en bevoegdheden op het gebied van de deskundigheid het College Deskundigheid FinanciŽle Dienstverlening (CDFD) in het leven geroepen.

www.cpb.nl
Centraal Planbureau.

www.dnb.nl
De Nederlandsche Bank.

www.ecp.nl
ECP.NL, het platform voor elektronisch zakendoen, agendeert relevante vraagstukken op het gebied van elektronisch zakendoen en faciliteert de uitwerking daarvan vanuit haar neutrale positie tussen markt en beleid.

www.egl.nl
Hier vindt u een kort overzicht van subsidieregelingen van de Europese Commissie voor het MKB.

www.fd.nl
Het Financieel Dagblad.

www.kvk.nl
De site van de Kamer van Koophandel met veel nuttige informatie, nieuws en online toegang tot het handelsregister.

www.ministeries.nl
Overzichtspagina van alle ministeries.

www.overheid.nl
Hier kunt u nagaan bij welke overheid u moet zijn.

www.pensioenkijker.nl
Nieuwe wettelijke regels rond vut en prepensioen.

www.postbus51.nl
Voor vragen aan de rijksoverheid.

www.rea-pembawijzer.nl
Bereken de financiŽle voordelen of premielasten.

www.regering.nl
Site van de Rijksvoorlichtingsdienst.

www.rie.nl
RisicoInventarisatie & Evaluatie.

www.ser.nl
De SER adviseert de regering en het parlement over de hoofdlijnen van het te voeren sociaal-economisch beleid. Daarnaast is de SER belast met bestuurlijke en toezichthoudende taken.

www.staatscourant.nl
De Staatscourant online.

www.strijdigeregels.nl
Meldpunt Strijdige Regels.

www.uwv.nl
Uitvoering Werknemersverzekeringen, kortweg UWV. UWV telt ruim 20.000 medewerkers. Overal in het land zijn regiokantoren.

www.vng.nl
Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

www.vno-ncw.nl
VNO-NCW is de grootste ondernemingsorganisatie van Nederland. VNO-NCW behartigt zowel op nationaal als op internationaal niveau de gemeenschappelijke belangen van het Nederlandse bedrijfsleven.