Besparing & Zekerheid

Besparen op de rente voor kleinere kredieten is mogelijk door het nemen van een hogere krediet limiet. In de praktijk is de maximale rente voor kleinere kredieten (limiet) hoger dan voor grotere geleende (kredieten) bedragen. De reden hiervoor is dat de kosten die de kredietverstrekker moet maken, voor kleine kredieten naar verhouding hoger zijn.

Het is belangrijk vooraf een goede afweging te maken. Een procent renteverschil kan al flink wat uitmaken. Overigens is het ook steeds van belang naar andere voorwaarden te kijken: bijvoorbeeld de mogelijkheid tot vervroegde aflossing, een overlijdensrisicoverzekering, bescherming bij werkeloosheid enz.

Wie leent betaalt rente. "Rente" is dus eigenlijk de prijs van geld. Als het gaat om een hypotheek voor uw eigen eerste huis, dan is de rente volledig aftrekbaar. Dat geldt dus niet voor een woning die u aan een ander verhuurt of voor een tweede woning. Dit geldt ook niet als u (een deel van de hypothecaire lening) gebruikt voor iets anders zoals: een reis, een boot, een auto, etc. In dat geval en in alle andere gevallen heet uw geldlening in belastingtermen "consumptief krediet".

In het Belastingstelsel 2001 is de aftrekbaarheid van consumptief krediet afgeschaft, tenzij dit krediet gebruikt voor de eigen woning bijv. voor het plaatsen van een dakkapel.