Betalingsbescherming

Een lening brengt verplichtingen met zich mee. Het kan gebeuren dat er zich in uw persoonlijke situatie omstandigheden voordoen die de aflossing van een krediet tot een te zware last maken.

Overlijdensbescherming

Bij een aantal financieringsmaatschappijen zit er een basis overlijdensdekking in de afgesloten kredietovereenkomst. Dit is echter niet bij alle financieringsmaatschappijen het geval of soms is de basis overlijdensdekking niet toereikend. Bij de meeste financieringsmaatschappijen zit er in het krediet ook geen basis overlijdensdekking voor de partner.

Met een overlijdensrisicobescherming zorgt u er voor dat in geval van overlijden, nabestaanden niet blijven zitten met een schuld. Indien de verzekerde komt te overlijden tijdens de looptijd van de verzekering, wordt het restant van de schuld kwijtgescholden. U kunt deze overlijdenbescherming afsluiten voor uzelf of voor uw partner.

Arbeidsongeschiktheidsbescherming

De zich steeds verder uit het sociale zekerheidsstelsel terugtrekkende overheid kent onvoldoende voorzieningen om dán uw financiële problemen op te lossen. Bij arbeidsongeschiktheid  zal uw inkomen met minstens 30% dalen. De kans dat u uw krediet niet meer kunt betalen en u moet overgaan tot verkoop van bezittingen is dus groot. Toch wilt u in zo'n geval blijven wonen in uw huidige woning. U wilt bovendien het beste voor uw partner en kinderen, een auto voor de deur en een sport of hobby om u in uit te leven. Anders gezegd: ook dán wilt u onbezorgd blijven genieten van het leven dat u gewend bent, zonder dat uw eventueel opgebouwd vermogen zal smelten als sneeuw voor de zon. De situatie waarin u verzeild bent geraakt is immers al vervelend genoeg. Het treffen van eigen maatregelen om nare verrassingen te voorkomen is dus zeker geen overbodige luxe.

De oplossing is eenvoudig, een betalingsbeschermingsverzekering die doorbetaling van uw krediet garandeert. Zodat u kunt blijven genieten van uw investering en rustig de tijd heeft om uw nieuwe situatie op een rijtje te zetten.

Werkeloosheidsbescherming

Bij economische tegenwind is het beslist niet ondenkbaar dat op gegeven moment uw baan op de tocht komt  te staan. In de afgelopen 3 jaar zijn er al de nodige ontslagen gevallen. We hoeven u niet te vertellen dat dit voor u een enorme financiële terugval zal betekenen.

Een betalingsbescherming met onvrijwillige werkeloosheidsdekking is dan beslist geen overbodige luxe.

Samen met u, kunnen wij eenvoudig berekenen welk effect het verlies van werk, ziekte, ongeval of zelfs overlijden op uw inkomen én vaste lasten heeft. De premie is uiteraard afhankelijk van de eisen die u aan de polis stelt. Welke dekkingen kiest u? Overlijden, Arbeidsongeschiktheid en/of Welk eigen risico kiest u: uitkering na nul dagen of na 30 dagen? Wat voor looptijd? De éénmalige koopsompremie wordt meegefinancierd in het contract zodat uw maandlasten laag blijven.

Wij verplichten u niet om bij het aangaan van een lening een verzekering cq. betalingsbescherming af te sluiten. Mocht de bank/kredietverstrekker deze verplichting wel als voorwaarde hebben, dan heeft u het recht om zelf te bepalen bij wie u deze verzekering afsluit.