Bureau Krediet Registratie

Bij een aantal kredietvormen (zoals klantenkaarten of een krediet of lening gekoppeld aan een betaalrekening) wordt niet het daadwerkelijk opgenomen krediet of lening geregistreerd, maar het mogelijk op te nemen krediet of lening, de zogenaamde kredietlimiet,. Dit betekent dat -zelfs als u niets heeft opgenomen, u toch al een deel van uw totale kredietruimte heeft gebruikt.

Hierdoor kunt u moeite hebben een nieuw krediet of hypotheek te krijgen. Heeft u al vijf jaar geen krediet of lening meer lopen, dan verdwijnen al uw gegevens uit de registratie: u bent dan weer een onbekende voor het BKR. De registratie is beperkt tot kredieten en middelen waaruit eenvoudig een krediet kan voortvloeien (zoals creditcards, winkelpassen). Huurschuld staat er dus bijvoorbeeld niet in.

Ook de lening die u bij familie afsluit wordt niet geregistreerd. Een studieschuld evenmin (hoewel dat in de toekomst waarschijnlijk wel gaat gebeuren). Uw hypotheek wordt ook niet opgenomen, behalve als u een betalingsachterstand heeft van meer dan 120 dagen.

De Nederlandse privacywetgeving is duidelijk en streng: u kunt uw registratie dus altijd inzien. U kunt zien wat er van u geregistreerd staat en wie uw gegevens geraadpleegd heeft. Stap naar een willekeurige bank met uw legitimatiebewijs en voor een gering bedrag kan (praktisch) elke bank voor u een BKR overzicht regelen.

Heeft u vragen naar aanleiding van het bedoelde overzicht neem dan gerust met ons contact op.