Spaar krediet

Spaar krediet

Een spaarkrediet is een speciale vorm van een Doorlopend Krediet. Gedurende de looptijd lost u namelijk niets af; u betaalt dus alleen rente. Om de lening na langere tijd, bijvoorbeeld na 15 jaar, toch te kunnen aflossen, spaart u het geleende bedrag bijeen door middel van een spaarplan (in de vorm van een levensverzekering). Deze leenvorm kenmerkt zich door een lage maandlast en een optimaal gebruik van de fiscale mogelijkheden.

Hoe werkt een spaarkrediet?

Bij het sluiten van de lening spreekt u een kredietlimiet af; dat is het bedrag dat u in totaal kunt opnemen. Vervolgens kunt u met een opnameformulier elk gewenst bedrag opnemen, zolang u de overeengekomen limiet niet overschrijdt. Zodra u uw geld heeft opgenomen, wordt automatisch elke maand de vergoedingsrente van uw rekening afgeschreven. Natuurlijk betaalt u rente over het door u opgenomen saldo van het spaarkrediet. Naast de rente betaalt u tevens een spaarpremie voor de verzekering. Daarmee spaart u op een fiscaal slimme manier de aflossing van uw lening bij elkaar.

Uw totale maandlast blijft lager dan bijvoorbeeld bij een gewoon Doorlopend Krediet of een Persoonlijke Lening.

Hoeveel kan ik lenen?

Het maximale leenbedrag bij deze leenvorm is € 75.000.

Is de rente aftrekbaar van de belasting?

Ja, de rente die u betaalt voor uw lening - dus niet de aflossing - kunt u opvoeren als aftrekpost op het aangifteformulier voor de inkomstenbelasting, mits het geleende geld wordt aangewend ter verbetering van uw eigen woning, dit geldt overigens voor al onze kredietvormen. Ten behoeve van uw belastingaangifte ontvangt u een opgave van deze rente op uw kredietoverzicht van de maand december.

Na hoeveel tijd is de lening afgelost?

Het uitgangspunt is dat u op een spaarkrediet gedurende de looptijd niets aflost. Aflossen gebeurt immers pas na 5, 10 of 15 jaar, in één keer uit het spaarplan. Tussentijds incidenteel extra aflossen mag, maar hoeft niet. Bij aflossing wordt vanzelfsprekend het bedrag dat u schuldig bent kleiner en uw reserve groter. Wat u heeft afgelost, kunt u ook weer opnemen, zolang u uw kredietlimiet niet overschrijdt.

Wat betaal ik per maand?

Maandelijks wordt de verschuldigde rente automatisch van uw rekening afgeschreven. De verzekeringsmaatschappij doet hetzelfde met uw spaarpremie. Uw enige zorg is dat er voldoende geld op uw privé-rekening staat.

Hoe gaat dat op latere leeftijd?

Op latere leeftijd is een spaarkrediet één van de weinige manieren om onder acceptabele condities geld te lenen, met name als u reeds een lopend spaarplan (in de vorm van een levensverzekering) heeft. Heeft u een reeds lopende levensverzekeringpolis, dan kunt u tot 56-jarige leeftijd een spaarkrediet sluiten. Op deze manier geniet u eerder van uw in het spaarplan opgesloten spaargeld. Uw spaarkrediet moet voor het 72ste jaar zijn afgelost, tot dat moment kunt u dus nog opnamen doen tot de hoogte van de kredietlimiet. Dit is toegestaan als u uw spaarplan (de levensverzekering) gebruikt voor aflossing van de lening en als het spaarplan niet eerder tot uitkering komt.

Als ik kom te overlijden terwijl ik nog niet alles heb afbetaald, wat gebeurt er dan?

Nabestaanden hebben bij uw overlijden geen omkijken naar de lening. Dit risico is verzekerd. Als het spaarplan (de levensverzekering) bij overlijden meer uitkeert dan nodig is om de lening af te lossen, keert de verzekeringsmaatschappij dit overschot uit aan uw nabestaanden.