Annuïteiten hypotheek

Een annuïteitenhypotheek is een hypotheek waarbij elke termijn het aflossingsbedrag zo wordt gekozen, dat de totale betaling (de som van rente en aflossing) elke keer gelijk is, en zodanig dat aan het einde van de looptijd de gehele hypotheeklening is terugbetaald.

Een dergelijk aflossingstype wordt annuïteit genoemd.

Het aflossingsbestanddeel is in het begin zeer laag, doch neemt toe, naarmate de looptijd van de lening verstrijkt. Voor het rentebestanddeel geldt het omgekeerde.

Wanneer, zoals in Nederland, het renteaandeel kan worden afgetrokken van het inkomen vóór belastingen, neemt de totale netto woonlast gedurende de looptijd van een annuïteitenhypotheek langzaam toe. Vanwege geldontwaarding en carrièreontwikkeling kan men de lasten waarschijnlijk toch goed blijven dragen.

Een annuïteitenhypotheek heeft geen ingebouwde veiligheid tegen renteverhogingen. Wanneer na een aantal jaren de rente wordt verhoogd, moet opeens een veel hogere last worden betaald. Hier moet bij het afsluiten van een annuïteitenhypotheek rekening worden gehouden: men moet geen hypotheek van dit type afsluiten tegen de top van wat men kan betalen, of men moet kiezen voor een rentevast periode gelijk aan de looptijd van de lening.

Voor wie ?

De annuïteitenhypotheek is vooral interessant voor mensen die voor lage aanvangslasten kiezen. Ook is de annuïteiten hypotheek uiterst geschikt voor mensen die in de toekomst een stijging in inkomen verwachten, tenzij de fiscale druk toeneemt (bijvoorbeeld als u in een hoger belastingtarief valt).

Voordelen annuïteitenhypotheek

 • Een eenvoudige, heldere hypotheekvorm.
 • Veel belastingvoordeel en dus relatief lage lasten in de beginperiode.
 • Het geleende bedrag is gegarandeerd afgelost als de hypotheek afloopt.
 • Makkelijk bij verhuizing of beëindiging hypotheek.

Nadelen annuïteitenhypotheek

 • Je netto woonlasten worden steeds hoger.
 • In de beginfase los je nauwelijks af.
 • Het is over de hele looptijd bekeken een relatief dure hypotheekvorm.
 • Ten opzichte van hypotheken met vermogensopbouw is de annuïteitenhypotheek fiscaal minder gunstig.

Dolf Kruize uw persoonlijke adviseur aan huis voor:

 • Hypotheken  onhafhankelijke adviseur van meer dan 40 geldverstrekkers.
 • Verzekeringen
  Alle voorkomende verzekeringen voor particulier en bedrijf.
 • Investeren in groen.
 • Financieringen
  Alle voorkomende leningen.
 • Sparen en beleggen.
 • Employe benefits.