Leven hyptheek

Bij deze hypotheek lost u gedurende de hele looptijd niets af. Elk jaar wordt alleen maar rente betaald. Daardoor wordt elk jaar een maximale hypotheekrente aftrek gerealiseerd.

Bij deze hypotheekvorm wordt tegelijkertijd met de hypotheeklening een levensverzekering afgesloten. Deze levensverzekering is enerzijds bedoeld om te sparen en uiteindelijk de lening mee af te lossen, en is anderzijds bedoeld om een overlijdensuitkering te doen als u of uw partner overlijdt.

Vanwege het spaar- en het overlijdenselement wordt deze levensverzekering ook wel een gemengde verzekering genoemd. De verzekering keert altijd uit: of op de afgesproken einddatum als u en uw partner nog in leven zijn, of tussentijds als u of uw partner overlijdt.

Om maximaal fiscaal voordeel te behalen moet de gemengde verzekering (en dus ook de hypothecaire lening) minimaal vijftien of twintig jaar lopen. Voor deze verzekering betaalt u een premie. Deze premie bestaat uit twee bestanddelen:

1 Een bedrag voor de overlijdensrisicoverzekering, waardoor de lening geheel of gedeeltelijk kan worden afgelost bij vooroverlijden.

2 Een bedrag waarmee wordt gespaard om aan het einde van de looptijd de hypothecaire lening af te kunnen lossen.

De verzekering wordt in het algemeen verpand aan de geldverstrekker. Dat houdt in dat de geldverstrekker (de bank of verzekeraar) als het ware de eigenaar van de verzekeringspolis is, totdat u aan al uw verplichtingen voldaan heeft.

De geldverstrekker krijgt door de verpanding een extra zekerheid. In overleg met de geldverstrekker kan later altijd nog afgesproken worden om de in de verzekering opgebouwde waarde voor iets anders aan te wenden dan voor het aflossen van de hypotheekschuld.

De levenhypotheek is een zeer populaire hypotheekvorm. Vandaag de dag is het overgrote deel van de hypotheken een levenhypotheek of een afgeleide daarvan.

De voordelen

 • Je betaalt een vast maandbedrag.
 • Je profiteert gedurende de gehele looptijd van maximale renteaftrek, doordat je niet aflost.
 • Als het gerealiseerde rendement hoog is, spaar je meer geld bij elkaar dan je hypotheekschuld.

De nadelen

 • Bij de variatie waarin sprake is van winstdeling kan het uiteindelijke rendement te laag zijn om de hele schuld af te lossen en blijf je zitten met een restschuld.
 • Je betaalt relatief hoge administratieve kosten.

Dolf Kruize uw persoonlijke adviseur aan huis voor:

 • Hypotheken  onhafhankelijke adviseur van meer dan 40 geldverstrekkers.
 • Verzekeringen
  Alle voorkomende verzekeringen voor particulier en bedrijf.
 • Investeren in groen.
 • Financieringen
  Alle voorkomende leningen.
 • Sparen en beleggen.
 • Employe benefits.